ACCR


Chers Consœurs et Confrères,

In de jaarlijkse vergadering van de leden van het Conseil d'Administraion en het college van het Conseill Magistral van juni 2015 is er specifieke aandacht gevraagd voor de door de Chaîne gesponsorde activiteiten van het ACCR, de Association Caritative de la Chaîne des Rôtisseurs. De doelstelling van het ACCR is om kansarme kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar de mogelijkheid te bieden op een betere toekomst door middel van een opleiding die in alle aspecten gelieerd is aan de horeca.

Sinds langere tijd geeft de Chaîne financiële ondersteuning aan opleidingen in vier landen, te weten:
A) Évora School of Gastronomy, in Portugal - De eerste samenwerking van dit formaat, waarbij de Bailliage van Portugal een belangrijke rol speelt.
B) Ana Al Masry Foundation in Caïro, Egypte - Een opleiding gestart door Egyptische zakenmensen die nu met ondersteuning van de Chaîne naast opleiding ook huisvesting biedt.
C) Ikasa School of Catering, Durban, Zuid-Afrika - Geopend in 2000 en sinds 2013 bestaat er een tweede vestiging in Riebeek Valley, in de buurt van Kaapstad.
D) Senzaconfini, Huanuco, Peru - Naast een opleiding voor diverse studenten, voorziet deze school ook nog eens 60 kinderen van een  gratis maaltijd.
 
Het is ons als Bailli Délégués duidelijk gemaakt dat de sponsoring van deze projecten alleen voortgezet kan worden met voldoende financiële middelen. Er is ons gevraagd om in de lokale Bailliages aandacht te besteden aan de werking van deze opleidingen, opleidingen die naadloos aansluiten bij de grondbeginselen van de Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs. Als bestuur zullen wij ons in de komende periode bezinnen of wij gevolg kunnen geven aan dit verzoek.

Mogelijkheden hiervoor zouden kunnen zijn:
- een jaarlijks ‘fundraising’ galadiner;
- een kleine verhoging van de contributie;
- een directe sponsoring van één van de opleidingen.
En natuurlijk is ook een directe, persoonlijke, sponsoring altijd mogelijk.

Mocht u meer willen weten over de werkzaamheden en mogelijkheden van het ACCR, neem dan contact met mij op.

Met amicale groet,

Gerrit de Kiewit
Bailli Délégué - Commandeur
Membre du Conseil Magistral