Geschiedenis

De Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs is een internationale gastronomische vereniging opgericht in 1950. Haar doel is de promotie van de gastronomie en het vestigen van internationale vriendschapsbanden. De tradities van de Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs zijn gebaseerd op die van het oude koninklijke Franse gilde der Oyeurs ('Ganzenbraders'). Gebraden gans was in die tijd en zeer gewild gerecht. Naar mate de tijd verstreek kreeg het Gilde steeds meer bevoegdheden met betrekking tot roosteren van allerhande vlees, wild en gevogelte. De geschriften over 'les Oyeurs' gaan terug tot het jaar 1248 toen Lodewijk IX, later genoemd 'de Heilige' opdracht gaf aan de provoost van Parijs, Etienne Boileau om structuur te brengen in de vele gildes die Frankrijk toen rijk was. Boileau bacht meer dan honderd gildes, waaronder 'les Oyeurs' in kaart. Door de jaren heen werden de activiteiten van 'les Oyeurs' uitgebreid tot het bereiden en verkopen van alle mogelijke soorten gevogelte en vlees.

In 1509, onder het bewind van Koning Lodewijk XII, werd de naam veranderd in 'les Rôtisseurs' en werden de activiteiten beperkt tot het bereiden van gevogelte, schapen- en hertenvlees. In het jaar 1610, onder het bewind van Koning Lodewijk XIII kregen de 'Rôtisseurs' koninklijke erkenning en werd een door Zijne Majesteit persoonlijk ontworpen, wapenschild toegekend. Dit wapenschild bestond uit twee gekruiste braadspitten en vier lardeerpennen op een rode achtergrond, symbool voor het vuur waarvoor geroosterd werd. Het geheel was omringd door een blauwe cirkel met daarin de Franse lelie, symbool van het koningshuis en een ketting die het draaimechanisme van het spit symboliseert.

Tijdens de Franse Revolutie werden alle gilden opgeheven en ook de Rôtisseurs raakten in de vergetelheid. Na de opheffing van de voedseldistributie werd tijdens de Paasdagen van 1950 door Dr. Auguste Becart, de journalisten Jean Valby en Maurice Edmond Saillant (Pseudoniem Curnonsky, Prins der gastronomen) en twee vermaarde keukenchefs, Louis Giraudon en Marcel Dorin het oude gilde nieuw leven ingeblazen en de Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs opgericht. Het oude wapenschild werd gebruikt, alleen nu met twee kettingen, de naam en de twee stichtingsdata, te weten 1248 en 1950. De binnenste cirkel symboliseert de professionele leden, de buitenste de amateurleden.

Heden ten dage telt de Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs meer dan 25.000 leden in ruim honderd verschillende landen over de gehele wereld. Het hoofdkantoor, 'le Siege Mondial' is in Parijs, waar de Chaîne werd opgericht. Verkrijging van het lidmaatschap van de Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs geschiedt op voordracht van twee leden. Na acceptatie door de ballotagecommissie en na akkoordbevinding door de Conseil d´Administration in Parijs vindt de intronisatie plaats tijdens een Chapitre door middel van een ridderslag en het omhangen van het lint.